Algemene voorwaarden

Via de webshop worden producten aan de eindverbruiker geleverd. Door u toegang te verschaffen tot de webshop, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. 

 

Christiaens Pol

Roeselaarseweg 24

8820 Torhout

Ondernemingsnummer: BE0761071601.

E-mail: pol@christiaens.be

 

De op onze website aangeboden producten
Alle producten die op de webshop worden verkocht, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.  De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, eventuele recyclage bijdrage (Recupel) en eventuele bijdrage voor batterijen (Bebat). Wij bieden onze producten aan op de webshop tot uitputting van voorraad. Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering. U kunt op elk moment beslissen om uw bestelling te annuleren.

 

Overeenkomst tussen u en Christiaens
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Christiaens wanneer Christiaens uw bestelling op de webshop ontvangt. De bevestigingsmail die u van ons krijgt bevat een samenvatting van de bestelling. Christiaens kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (10 dagen nadat u de bestelling geplaatst hebt). Christiaens houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info@Christiaens.be.

 

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen ongeopend te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen). U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via email door het product naar ons terug te sturen.
Daarna dient u het product, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

Christiaens
Roeselaarseweg 24

8820 Torhout


Om ons in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. We kunnen een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd.

Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt of een beschadigd product, dan dient u ons hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

 

Levering
Onze leveringen gebeuren via een koerierdienst. 

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt uw pakket opnieuw aangeboden. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Betaling
U kan betalen met Bancontact. Online betalen bij Christiaens is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Christiaens samen met Mollie, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer. U kunt uw betalingsgegevens bij de bestelling invoeren, deze worden beveiligd verstuurd via de betalingsprovider.

 

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Christiaens is niet verantwoordelijk voor technische defecten van de site en geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de site. Deze site wordt door Christiaens ter beschikking gesteld op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Christiaens legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die op deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Christiaens zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website.

 

Preventie namaak
De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars of zelf produceert.

Schadebeding
In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de overeengekomen prijs verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 15%. Er wordt tevens een moratoire intrest aangerekend ten belope van 1% per maand.

 

Klachtenbehandeling
Voor eventuele klachten kunt u steeds terecht op info@Christiaens.be.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement zullen bevoegd zijn.

Data van klanten worden door Christiaens enkel gebruikt om een product te leveren. Data van klanten worden door Christiaens niet doorgegeven aan externe partijen.

 

Taal van de overeenkomst
Christiaens is beschikbaar in het Nederlands en is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Christiaens.